Projectmanagement kan beter

En heb daarom het Prince2 projectmanagement certificaat behaald. De rode draad van de Prince2 methodiek is zeer nuttig. De mogelijkheid tot beheersing van de werkelijkheid door het administreren van processen wordt overschat. Wat mensen vastleggen is niet hetzelfde als wat ze doen...

AgBN Organisatieontwikkeling & Leerprocessen

Mijn naam is Geert Berghuis. Ik begeleid veranderings- en leerprocessen binnen organisaties. Implementatie is mijn specialiteit. Opdrachten voer ik uit als extern projectleider of als adviseur. Ik zoek daarbij naar een evenwicht tussen wensen en belangen van betrokkenen, zodat de organisatie “gezond” wordt of blijft. Visie en afspraken binnen een organisatie maak je zo dat ze zorgen voor een gedeelde strategie in plaats van enkel een prachtige notitie. Voorwaarde daarvoor is interactie in plaats van enkel overdracht van visies of instructies. Samenwerken vereist doelgerichtheid en productief maken van verschillen.

Naast projecten en organisatieadviesopdrachten begeleid ik al vele jaren leertrajecten adviesvaardigheden en trainingen opleidingsbeleid. Ik ben geaccrediteerd voor Belbinteamroltrainingen. In veel van mijn projecten staat het vormgeven aan de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven centraal.

Vanuit mijn bureau werk ik vooral voor opdrachtgevers binnen de sectoren Zorg en Welzijn en MKB. Mijn motto: veranderen vraagt om leren, lef, verantwoordelijkheid en vooral volhouden.


Ontstaan

AgBN Organisatieontwikkeling & Leerprocessen bestaat sinds 1994. Ik was samen met Jaap Dijkstra en Anne de Jong oprichter van dit adviesbureau. Na een onderbreking van ruim twee jaar -waarin ik hoofd opleidingen en zorgondersteuning was van Thuiszorg Groningen- heb ik AgBN in de huidige vorm in 2006 gestart.


Aanbod

► Leiden van innovatie- en implementatieprojecten: projectontwikkeling en uitvoering, zorgen dat verschillende betrokkenen met verschillende deelbelangen tot een gezamenlijke aanpak komen, zorgen dat gebeurt wat is afgesproken.

Voorbeelden: implementatie competentiemanagement, ontwikkeling BPV-Applicatie en digitaal uitwisselingsplatform

► Begeleiden van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en uitvoeren van arbeidsmarktprojecten

Specialiteit: de samenwerking tussen VMBO en ROC's en metaal- en technische installatiebranche.

► Ontwikkelen van nieuw beleid: organisatie-onderzoek, van diagnose naar beleidskeuzes, organisatie-inrichting, aanpak voor implementatie;

Specialiteit: opleidings- en leerbeleid, positionering van de staf in organisaties

► Trainingsprogramma's: adviesvaardigheden voor interne adviseurs, management development, opzetten opleidingsbeleid in eigen organisatie, Belbin Groen Teamroltraining

Specialiteit: leertrajecten Adviesvaardigheden sinds 2001 i.s.m. Marion Hoeffgen, leren en creërenOpdrachtgevers en aanpak

Ik werk voor opdrachtgevers in de sectoren zorg, welzijn, technische branches en beroepsonderwijs.

Instellingen en bedrijven vragen mij om met een frisse blik te kijken naar hun organisatie, hun processen of het gedrag van medewerkers. Na het ‘kijken’, ontwikkel ik bij voorkeur samen met de opdrachtgever een plan en volgt daarna desgewenst de begeleiding van teams of afdelingen.

Kenmerkend voor mijn aanpak is dat ik samen met de opdrachtgever op zoek ga naar oplossingen: doelgericht, pragmatisch en met oog voor de menselijke maat.